«Traducció és allò que en la cultura de destinació es considera traducció»
(Gideon Toury)

Serveis

A Traducciones Vaikava estem especialitzats en la traducció de textos per a museus i exposicions. Si necessiteu traduir qualsevol altre tipus de text, no dubteu a consultar-nos.

Traducció
 • general
 • científica
 • tècnica
 • jurídica
 • jurada
 • pàgines web
 • textos turístics
Correcció
 • ortotipogràfica
 • d’estil
Redacció de continguts
 • informe de lectura
 • articles
 • pàgines web
 • blogs